Отоплението, вентилацията и климатичните инсталации са технологии за създаване на микроклимат в затворена среда. Целта е да се осигури необходимия топлинен комфорт и необходимото качество на въздуха. Всички процеси се свеждат до кондициониране (обработката) на въздуха в тази среда. Според вида на кондициониране на въздуха може да имаме: отопление, охлаждане, овлажняване, изсушаване, филтриране, озониране и др. Поради специфичността на материята, голямото технологично развитие и голямото разнообразие на машини и технологии в областта, взимането на правилно проектно решения и начина на монтаж на инсталациите са изключително важни за една добре функционираща инсталация. Все по - голяма роля играе и фактора енергийна ефективност на инсталацията, като в същото време трябва да се наблюдават и икономическите фактори като възвращаемост на инвестицията, обслужване на инсталацията и експлоатационен срок. Въпроса за опазване на околната среда става все по актуален, като там трябва да се отдели особено внимание. При много видове, и най – вече при промишлените инсталации има изхвърляне на голямо количество вредни газове и твърди частици, което налага използването на пречистващи машини и съоръжения. При малките инсталации не се налага ползването на такива съоръжения, но примерно правилната настройка на една горелка може да намали в пъти вредните емисии като в същото време увеличи производителността си.
ЗА ХИДРОКЛИМАТ ЕООД Ние сме компания работеща и развиваща се в областите отопление, вентилация, климатизация, соларни технологии, топло и газоснабдяване. Нашата цел е пълноценното и рационално оползотворяване на енергията и опазването на околната среда.
КОНТАКТИ
hydroclimate@mail.bg
тел./факс: 02/427 30 20, Моб: 0876 434 244
гр. София, бул. Шипченски Проход № 63, ет.5
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ

design by Suzy Peycheva